Uit die Woord

Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en God die hoof van Christus. 1 Kor. 11:3

Dikwels hoor mens mense praat oor die samelewing wat ineenstort. Dat die waardes van die gemeenskap verlore gaan. Meer kommerwekked is die beweging van die volk in dieselfde rigting. Die volk word opgebou deur kleiner groepe, gesinne, en binne gesinne, huwelike. As huwelike Bybels ingerig word, word die boustene van die volk sterk. Soos God die Vader en Christus van dieselfde Wese is, maar verskillende rolle vervul, so moet die man en vrou een vlees wees, maar hul rolle vervul. Die man moet sy plek inneem as hoof, met Christus as sy hoof en verantwoordelikheid aanvaar om Christus as Koning oor sy huishouding te erken.