Uit die Woord

“Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is”

Telkens word onder volksgenote gehoor: “Ons leiers het ons mislei”. Mense vertrou nie meer leiers nie, wil niemand navolg nie. Gegewe die geskiedenis van die volk is dit verstaanbaar ook. Paulus gee egter die kriteria wat toegepas moet word in wie gevolg kan word. Volg die een wat Christus volg. As ‘n leier in woord en daad toon dat hy ‘n navolger van Christus is, kan hy met vrymoedigheid gevolg word.