Te veel belastingregulasies

Volgens Ernie lai King, ‘n belastingdeskundige by Edward Nathan Sonnenbergs, het Suid-Afrika se inkomstebelastingstelsel die vlak bereik waar dit byna onbestuurbaar is. Daar is net te veel wysigings en byvoegings en dit neem steeds toe. Die bepalings raak so ingewikkeld dat belastinginvordering en beheer oneffektief raak.

Die hoofdirekteur vir belastingbeleid in die Tesouriedepartement, Keith Engel, het ook erken dat dit ‘n verleentheid raak vir die regime om belasting doeltreffend te kan invorder.

Spesiale belastingtoegewings wat gemaak was by die herstruktuering van maatskappye en die gevolglike kapitaalwins wat daaruit ontstaan het skuiwergate gebied en is weer onttrek. Sekere wetgewing maak die land se belasting onaantreklik teenoor ander lande en het ‘n negatiewe uitwerking op investeringsvoorkeure.