Sunette laat Kleinfonteinsaal dreun

“En hoor jy die magtige dreuning.” So lui die stem van oom Eugene die liedjie “Genoeg” gesing deur Sunette Bridges in. En daar wás ‘n dreuning toe Sunette hierdie liedjie klaar gesing het, want die gehoor het haar STAANDE toegejuig!

Hierdie toejuiging was die welverdiende reaksie van ‘n gehoor wat op Vrydagaand 19 Oktober vermaak is deur ‘n top kunstenaar in die Kleinfontein Gemeenskapsaal. Hierdie konsert, gerëel deur die RVB Donkerhoek, is gehou ten bate van behoeftige volksgenote.

Volgens ‘n woordvoerder van die RVB het Sunette onmiddelik ingewillig om die konsert te hou toe sy hoor waarvoor die fondse aangewend word. Dit, asook die feit dat die opbrengs van haar nuutste album, “Veertig Somers”, geoormerk is vir armoede verligting van volksgenote in plakkerskampe, is getuienis van ‘n vrou waarvoor die volksaak baie belangrik is.

Sunette het die gehoor vermaak met haar sangtalent en staaltjies van haar lewe en by meer as een geleentheid het sy van die verhoog gekom en tussen die mense beweeg terwyl sy gesing het, waaroor die manne natuurlik baie bly is, want sy sing nie net mooi nie!

Almal praat van haar nederigheid en dit te midde van haar gewildheid – mense moes toustaan vir ‘n handtekening!

Die mense het later gelukwense oorgedra aan die RVB met hulle inisiatief en goeie reelings. Die aand het seepglad verloop. Dank is uitgespreek teenoor Sunette wat onbeskaamd die volksaak op die hart dra en veg vir ons volk deur gebruik te maak van haar Godgegewe talent. Met sulke vrouens kan n volk die toekoms aandurf, het iemand gesê.