Selfverryking van Mediesefonds Trustees

Daar word nuwe wysigings vir die Wet op Mediese Skemas beplan deur die Raad vir Mediese Skemas en die Gesondheidsdepartement om misbruik vir selfverryking van mediese fondse se trustees hok te slaan.

Tien mediese skemas is die afgelope tien jaar onder kuratorskap geplaas weens trustees wat die reserwes leeg getrek het om hulleself, hulle familie en vriende te bevoordeel . Die mees onlangse gevalle is Medshield en Sizwe wat baie onlangs onder kuratorskap geplaas is.

Nie ‘n enkele mediese skema wat onder kuratorskap geplaas is se trustees is tot dusver aangekla en skuldig bevind nie en baie van die wat geïdentifiseer is vir moontlike onreëlmatige optrede gaan eenvoudig voort om by ‘n volgende mediese fonds aan te gaan, aldus die hoof van voldoenings en ondersoeke, Stephan Mmatli. Hy sê dat die huidige wette nie voldoende is om beheer oor die optrede en die geskiktheid van persone wat as trustees dien vas te vat nie. Volgens hom was daar die afgelope jaar spesiale moeite gedoen om fondse te besoek en probleme te identifiseer, maar die gebrek aan voldoende wetgewing bemoeilik doeltreffende uitvoering van beheer.