Reaksie – Akademia Dja!


Goeiemiddag

Ek dink daar behoort meer beheer uitgeoefen te word i.t.v. die inhoud van artikels wat in die Vryburger verskyn! Ek (as leser) wil my kan vereenselwig met artikels wat gepubliseer word en Akademia Dja! is ‘n klomp opgekropte emosies wat myns insiens geen bydrae lewer tot ‘n goeie leeservaring nie (dit hoort onder ‘briewe’, waar mense hul persoonlike menings kan lug en nie as amptelike ‘artikel’ nie). Artikels behoort geloofwaardig/eg te wees en een goeie maatstaf is wanneer die feite korrek is en dit so objektief moontlik aangebied word (daar nie met gevoelens oploop gesit word nie).

Hoop daar sal in die toekoms beter gekyk word na bydraes wat geplaas word.

Hester Steyn