Onderwysers in Wes-Kaap onbetroubaar

Onderwysers wat kinders aanrand is een van die grootste probleme waarmee die Wes-Kaapse Onderwysdepartement te kampe het. Die neiging van talle onderwysers om sonder aanvaarbare redes weg te bly van die skool, is ’n ewe groot bekommernis.

Berigte lui dat meer as 100 departementele tugverhore wat met aanrandings verband gehou het tussen April 2011 en Maart 2012 plaasgevind het.

Gedurende die tydperk is 30 onderwysers vir tugverhore ingeroep weens hulle afwesigheid van die skool.

Sowat 280 tugverhore is reeds in die provinsie afgehandel. Hiervan is 25 van die sake in verband met seksuele oortredings, 17 oor wangedrag, en 13 in verband met onwettige nywerheidsaksie.

Die Wes-Kaap word beskou as een van die meer stabiele provinsies wat onderwys en opvoeding betref. Die Oos-Kaap en Noord-Transvaal is blykbaar van die provinsies wat die swakste presteer in onderwyssake.