Obama teen Romney

Die druk is op Barack Obama. Sy vorige poging was pateties en was waarskynlik die spyker in die doodkis vir hom tydens die vorige TV debat.
Romney het die vloer gevee met die president tydens die debat.
Die linkse media oor die wereld het aanvanklik besef dat Obama die verkiesing verloor het, maar het kort daarna ander deuntjies gesing.
Dit is waarskynlik hierdie optrede van die linkse media in die VSA wat daartoe aanleiding gegee het dat ’n onafhanklike navorsingspan bevind het dat bykans 70% van die mense in Amerika die media wantrou weens hulle onbetroubare beriggewing.
Die Vryburger het uit betroubare bronne verneem dat Obama deur ’n span deskundiges geleer word om sy man te staan vir die tweede rondte.
Op ’n vraag aan Mitt Romney hieroor, het hy geantwoord: “Ek is reg vir hom!”