Monsanto: Verbied dit in Suid-Afrika.

Kort op die hakke van Frankryk en Rusland wat ‘n verbod op Monsanto se geneties-gemanipuleerde voedsel geplaas het, het die Afrika Sentrum vir Bioveiligheid (ASB) ‘n beroep op die Suid-Afrikaanse owerheid gedoen om die maatskappy se mieliesaad, bekend as NK603, te verbied.
Hierdie oproep kom nadat navorsing bekend gemaak het dat Monsanto se mielieproduk kankergewasse en orgaanskade in rotte veroorsaak het.
Indien die regering die advies van die ASB aanvaar, is die voorstel verder dat dit nie slegs die verbouing van die produk raak nie, maar ook die invoer en uitvoer daarvan. Die brief aan die Suid-Afrikaanse minister van landbou versoek dat die “regering die nodige stappe neem om sy inwoners te beskerm.”
Nasies oor die wêreld is besig om wetgewing teen Monsanto se produkte te hersien en in te stel. Die nuutste navorsing, wat net weereens die bevindige van honderde daarvoor bevestig het, het ‘n definitiewe verband tussen genties-gemanipuleerde voedsel en kankergewasse en onvrugbaarheid bewys.