Huldeblyk – Jan Beyers Snr.

HULDEBLYK NAMENS DIE SENTRALE KOMITEE VAN DIE VVK

AAN:

JAN DAWID ADRIAAN BEYERS (5 November 1956 – 13 Oktober 2012).

Op 18 Oktober 2012 sal die kantoor van die VVK gesluit wees vanaf 09h00 tot 14h00; tydens die teraardebestelling van ons heengegane vriend en strydgenoot, “Oom Jan” Beyers.

Ons eer sy nagedagtenis vir die skoon, Christelike karakter wat hy deurgaans openbaar het – gestroop van selfsugtige motiewe en egoïsme.

Ons eer sy nagedagtenis omdat hy nie net met woorde nie, maar ook met dade die geloof- en vryheidstryd enduit volgehou het, tot voorbeeld van ons ander wat agterbly.

Ons is in dankbaarheid trots dat ‘n man van sy kaliber ‘n pad met ons gestap het. Ons het hom gevra om een myl saam te loop; hy het ook die tweede myl saamgeloop.

Al het hy nie in sy aardse leeftyd weer die volk se vryheid gesien nie, het hy ons voorgegaan na ‘n plek wat veel groter rus en vreugde, as aardse vryheid bied.

Ons opregte meelewing aan tannie Claudia, Jan jr., Yolandie, Johan en die res van die familie.

VVK.