Gemete saketoestande in RSA

Die Kagiso ABI (Aankope Bestuurdersindeks, Engels “PMI) vir Suid-Afrika het in September gedaal tot 46,2. Dit was in Augustus nog bo die belangrike 50 merk wat die skeiding tussen ekonomiese groei en inkrimping is. Die ABI meet saketoestande in die vervaardigingsektor en is ‘n betroubare aanduiding van die ekonomiese klimaat in ‘n land. In China het die ABI, na konstante groei ten spyte van die swak wêreldekonomie, so pas verlaag tot 49,8.

Die ABI bevat nege aanduiders oor die ekonomiese klimaat in die vervaardigersektor. Die toestand in Suid-Afrika vir September kan van die volgende paar sub-indekse waargeneem word:
Sake-aktiwiteite 43 (afname 7,6%)
Nuwe verkoopbestellings 46,2 (afname 0,7)
Prysindeksstyging 75,8 (toename 4,9). Hier sou verkies word dat dit onder 50 moet wees.
Indiensneming 46,5 (afname 4,5)
Verwagting vir toekomstige saketoestand 55,5 (toename 2,6)