Dr Verwoerd se “gebulder”

Die volgende brief is aan Beeld gestuur, maar is nooit gepubliseer nie: “Die Redakteur Beeld Meneer, So, Dr Verwoerd het dus gebulder”. Só sê Lappe Laubscher. Aldus ‘n knipsel uit Beeld van onbekende datum wat iemand my gegee het. (Ek lees lankal nie meer Beeld nie. Doktersorders. Nie goed vir die bloeddruk nie.) En Lappe Laubscher is, soos ons almal weet, nes ou Shakespeare se Brutus van ouds, ‘n ônorabele kêrel. Én almal was nog bang ook. Vir die Doktor. Glo. Seg Lappe. En Lappe is, soos ons weet, .. Ensovoorts. Nietemin, hulle was bang. Nes vandag. Vir die Doktor. Veral dié wat hom nie KON antwoord op sy standpunte nie. Nes vandag. Nes Beeld. Nes Lappe. Ônorabele Lappe. Tóg interessant nè, hóé behendig Lappe Laubscher, ônorabele Lappe Laubscher, verswyg wat “bulderende” Dr Verwoerd, “bang”makende Dr Verwoerd, óók ge”bulder” het. In dieselfde toespraak. Oor dáái stukkie van dat Afrikaanse kunstenaars en skrywers (dus óók Lappe Laubscher) só moet kunseer en só moet skryf dat Afrikaans se goue eeu op kunste-, en skryf-terreine sou aanbreek. Dat die mooie, die edele, die verhewene in Afrikaans besing sou word. Nie die vieslike, die platvloerse nie. Nie tóé nie, en ook nie tot in die verre toekoms nie. Dat mense se nagedagtenisse nie oneer aangedoen en swartgesmeer sal word nie, maar dat jy, as jy daarvan verskil, met verdraagsame, beskaafde, en — verál! — gemotiveerde positiewe kritiek daarvan sal verskil. Nie slegsê nie; nie demoniseer nie; maar opbouende, gefundeerde verskil van opinie. Ensovoorts. DIT is wat Dr Verwoerd ge”bulder” het. Óók.

Maar Lappe Laubscher, ônorabale Lappe Laubscher, verkies om dít te verswyg. Was daar al ooit ‘n beter en ‘n groter getuigskrif vir oneerlikheid? Maar nou ja, miskien is hierdie woorde van Dr Verwoerd vir Lappe Laubscher, ônorabele Lappe Laubscher (én Beeld) net ‘n bietjie té ongemaklik om te verteer. Skuldige gewetens hét nogal die nuk om dit te doen.

Koos Vannermêrre
Verwoerdburg