Die “geliefde land” se agteruitgang

Dit raak alom bekend in die wereld dat Suid-Afrika agteruit boer. Die welbekende uitlating van Allan Paton, “Cry, the beloved country” is gebruik as voorblad opskrif tesame met ’n foto van stakende swartes in die nuustydskrif, The Economist.
Jacob Zuma het heftig op die berig gereageer en ’n aantal sake voorgehou om daarmee te probeer bewys dat die berig te negatief is en dat die land baie bereik het in die afgelope 18 jaar van ANC bewind.
Hy wys ondermeer daarop dat miljoene mense oor die tydperk van 18 jaar behuising ontvang het, met lopende water en sanitasie geriewe. Verder meld hy dat sowat 1,7 miljoen mense behandeling ontvang teen HIV besmetting.
’n Woordvoerder van Oranje Sake Instituut het aan die Vryburger gesê dat daar te veel departemente is wat uiters swak presteer. Dit is nutteloos om elkeen se foute uit te wys want dit sou boekdele bevat.
Waarom praat Zuma nie eerder oor die swak skool en opvoedkundige resultate, die agteruitgang van gesondheidsdienste en die groot korrupsie-mekka waarvan hy klaarblyklik deel is nie, en die tientalle ander dinge wat vrotsig hanteer word nie, het hy gevra en bygevoeg: “Dit is vreemd dat Paton se woorde nou terug slaan na dit waarvoor die linkses so hard gewerk het.
Paton, stigter en leier van die eertydse Liberale Party het alles moontlik gedoen om apartheid tot ’n einde te bring. Nou word die land met die sweep wat hy help vleg het, geslaan en gekasty.. Hy is in 1988 oorlede.