Die BRICS lande

Die BRICS lande bestaande uit Brazilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika vorm ‘n wesenlike aandeel van die wêreldekonomie. Die BRICS lande (sommige groter moonthede verwys na die BRIC lande, aangesien die “S”, Suid-Afrika, se aandeel weglaatbaar klein is) se Bruto Binnelandse Produk (BBP), gemeet teenoor die wêreldekonomie, is 34% vir 2012. In 2003 was die BBP aandeel 20%.

Van die sewe grootste BBP lande in die wêreld is vier lede van BRICS. Die vyfde lid van BRICS, Suid-Afrika, beklee die 25ste posisie. Suid-Afrika se BBP-aandeel tot BRICS is ongeveer 2,6%. Die ander vier lede se benaderde BBP aandeel in BRICS is China 53%, Indië 21%, Rusland 12% en Brazilië 11%.

Interessante inligting oor Brazilië is:
Die inwonertal is 199 miljoen met ‘n gemiddelde lewensverwagting van 73,2 jaar. Die bevolkingsamestelling is 53,7% blankes, 38,5% gekleurdes en 6,2% swartes, die res is van onbekende afkoms.
Die bevolking is Portugeessprekend en het ‘n godsdiensverdeling van 73,6% behorende tot die Roomse kerk en 15,4% Protestante.
Brazilië se BBP is $2 324 miljard, waarvan landbou 5,5% bydra met nywerhede 27,5% en die dienstesektor 67%. Die BBP per capita is $11 900. Hulpbehoewende persone maak ongeveer 21% van die bevolking uit.
Die land het vir ‘n lang tydperk ‘n abnormale hoë groeikoers ondervind wat ‘n hoë inflasie tot gevolg gehad het en die regering verplig het om die ekonomie stadiger te laat groei. Die BBP groei vir 2011 was ongeveer 2,6% en die inflasiekoers 6,6%.