Die bestuurders rol in die geld

Bestuurders in die staatsdiens kos die ANC regime sowat R4,1 miljard per jaar en hulle ontvang ‘n gemiddelde salaris van R811 235 per jaar.

Dié bestuurders ontvang enorme salarisse terwyl hulle omsien na staatsorgane wat nie eens die helfte van die doelwitte wat gestel word, bereik nie. Dié besonderhede is in die 2011tot 2012 jaarverslae vir nasionale regeringsdepartemente.

Die ontleding van inligting oor werkverrigting in die verskillende departementele jaarverslae dui daarop dat die nasionale regeringsdepartemente gemiddeld 96,5 persent van hulle begrotings spandeer het, maar slegs 52 persent van hulle doelwitte bereik het.

“Senior bestuurders word egter goed beloon vir dié middelmatigheid,” het ‘n woordvoerder gesê.

‘n Verdere R378 miljoen is uitbetaal aan salarisse vir 450 kontrak personeellede in senior bestuur posisies. Die gemiddelde salarisse vir permanente senior bestuurders is R811 235, en R1,314 miljoen vir kontrakwerkers op topbestuur vlak.

Sowat R41,13 miljoen is aan sogenaamde prestasiebonusse vir senior bestuurders uitbetaal.

’n Woordvoerder van Oranje Sake Instituut het aan Die Vryburger gesê dat die gegewens duidelik uitwys hoe belastingbetalers se geld aangewend word om ’n baie klein deel te verryk terwyl miljoene mense in haglike omstandighede leef.