Brief van steun

Die Voorsitter
Boere-Afrikaner Volksraad

Geagte Mnr Breytenbach,

Die Verkennersbeweging is ‘n Boere-Afrikanerkultuur organisasie wie se doelstelling volksbou en volksbehoud is. Ons is van oortuiging dat die enigste manier om hierdie doelstellings volhoubaar uit te leef, deur territoriale selfbeskikking in ‘n eie begrensde grond gebied kan geskied.

Gevolglik steun die Verkennersbeweging die Boere-Afrikanervolk se eis om selfbeskikking soos bekendgestel deur die volksraad. Die beweging verklaar homself ook beskikbaar om in diens van die volksraad by te dra tot die verwesenliking van die selfbeskikking van ons volk.

Verkennerraad
29 Oktober2012