Boere-Afrikaner Volksraad beteken vryheidseis op Zuma regering

Op Woensdag die 17de Oktober 2012, het ‘n afvaardiging van die Boere-Afrikanervolksraad bestaande uit Mnre Andries Breytenbach, Henk van de Graaf en Ben Geldenhuys, die Boere-Afrikanervolk se eis om selfbeskikking by die kantoor van Mnr Zuma gaan aflewer.

Niemand was teenwoordig in Zuma se kantoor nie (waarskynlik besig om belastinggeld te verkwis), maar dit is in ontvangs geneem deur Theunissen Shongwe, teenoor dokument verwysingsnommer 5587. Hy het onderneem om dit om 13:00 persoonlik by sy president se kantoor af te lewer. Die ANC-bewind het tot 30 November 2012 kans om “substansieel en geloofwaardig te reageer”. By gebrek hieraan, sê die Boere-Afrikanervolksraad in ‘n dekbrief gerig aan die Zuma-regime dat die Volksraad geen ander keuse sal he as om hom te beroep op die internasionale gemeenskap vir bemiddeling.

Die Vryheidseis van die Boere-Afrikanervolk wat Saterdag die 13de Oktober 2012 aan die volk bekendgestel is, kan besigtig word op die webwerf van die Volksraad en kan ook daar elektronies onderteken word.

In tussen het Die Vryburger verneem dat die eis uiters goed ontvang is deur die volk en dat honderde, indien nie duisende volksgenote dit reeds onderteken het, hetsy fisies en/of elektronies.

Alhoewel die Volksraad sy kaarte baie naby sy bors hou, wil dit voorkom of die Volksraad nie gaan sit en wag vir die 30ste November 2012 om te kyk of Zuma antwoord nie; daar is gerugte dat die Volksraad reeds ‘n klagte gereed het wat eersdaags by die Verenigde Nasies se kantoor beteken gaan word. Daar is ook gerugte dat Mnr Ben Geldenhuys eersdaags na Europa vertrek om steun te gaan werf vir die vryheidseis en om die Europeërs te gaan inlig oor die volksmoord wat hier gepleeg word.

Intussen is die VVK besig met ‘n grondopname proses, wat daarop dui dat die legkaart inmekaar begin val.

“Die Vierkleur sal weer wapper!”

Piet Potlood