Belhar geskrif


Die Redakteur
Die Vryburger

Meneer,

Op 5 Oktober 2012 plaas Beeld ‘n brief van ene “ST Potgieter” waarin dié “ST” die Belhar-geskrif aanprys as sou dit dan algehee; Bybels-gefundeer wees, sowel as dat niemand wat Belhar al gelees het, nog “ja” kan sê vir apartheid nie. Ek het vir “ST” hierop geantwoord, maar Beeld het, soos verwag, nie kans gesien om my brief te publiseer nie. Belhar mag dus goedgepraat, en apartheid verdoem word, maar daar mag, volgens Beeld, nie daarop geantwoord word nie. Hieronder volg my ongepubliseerde brief aan Beeld: “Meneer, S T Potgieter sê in sy/haar brief aan Beeld van 5 Oktober 2012 “Belhar is netjies uit die Bybel verantwoord.” Nee, ST, jy is verkeerd: Behalwe ‘n paar Bybelteks-verwysings aan die begin van die dokument, is dit opvallend hoe enige sodanige tekste, en dus Bybel-verantwoording, júís ontbreek in die res van die dokument, dáár waar apartheid aangeval, en tot sonde en kettery verklaar word. Die taal en argumente wat daar gebruik word, is suiwer politiek en baie ver verwyder van enige Bybelse begronding! As jy dit nie kan raaksien nie, is jy politiek stiksieneriger as ‘n klip. Jy sê ook: “As jy hierdie geskrif lees, kan jy nie ook nog “ja” sê vir apartheid nie.” Wel, vriend(in), ek het nuus vir jou: ek en baie ander HET hierdie geskrif gelees, wat ons maar net weer opnuut oortuig het hoe REG apartheid was; hóé links-kommunisties, hóé polities reg Belhar is; hóé ons ons NIE daarmee kán vereenselwig nie; en hóé veel ons WEL nog “JA” moet sê VIR apartheid. Jy sê verder: “Die saak waaroor dit dus eintlik gaan, is of jy steeds “ja” sê vir apartheid, soos wat ‘n klein groepie wel nog doen, en of jy “nee” sê vir apartheid, soos wat die meerderheid doen.” Dus: iets is verkeerd as dit deur ‘n “klein” groepie gedoen word, en reg as dit deur die “meerderheid” gedoen word? Jy sê mos dit is waaroor dit EINTLIK gaan?

Nou, dan was dit seker óók reg toe ‘n meerderheid geskreeu het “Kruisig Hom! Kruisig Hom!”? Jy moet dink voor jy sekere dinge in die openbaar sê, ST. Laastens: Ek weet nie of jy al mens was op 6 September 1966 nie. Want as jy nie was nie, durf jy nie ‘n aanval op apartheid maak nie, omdat jy apartheid dan nooit geken en beleef het nie. Jy sien, dit was die dag waarop apartheid in Suid-Afrika vermoor is. Maar as jy wél al mens was, en apartheid tóé, anders as nou, ondersteun het, sê dit nie juis veel van jou politieke integriteit nie. Dan begin jy vir my so ietwat na ‘n politieke jellievis lyk: geen politieke ruggraat nie; gaan maar net saam met die stroom. As apartheid vir jou verkeerd is, dan is die logiese afleiding tog seker dat die teendeel daarvan, naamlik dit wat vandag in Suid-Afrika, apartheidlose Suid-Afrika aangaan, vir jou reg is: ‘n God-lose “Grondwet”, toenemende rassespanning, rassehaat a la Malema teenoor Blankes, plaasmoorde, korrupsie, “affirmative action”, minagting van Afrikaans, aborsie, prostitusie, homoseksualisme, voorvadergees-aanbidding, ensovoorts ad nauseam. Want dit is alles dinge wat deur ‘n nie-apartheids-, meerderheids-“regering” gedoen en/of toegelaat word? — daardie meerderheid wat vir jou reg is? Miskien moet jy maar weer ‘n slag gaan dink oor Belhar.

J F Wiesner
Verwoerdburg”