Arbeidsonrus en ANC leiers stryd is negatief vir ekonomie

Daar word in spanning gewag op die internasionale handelsyfers vir Suid-Afrika vir September, wat gewoonlik in die tweede helfte van elke daaropvolgende maand bekend gemaak word. Die syfers vir Augustus was swakker as wat verwag was. Die maand se handelstekort het weereens vergroot en het vir die maand op R12,2 miljard te staan gekom. Die totaal vir 2012 is R69,9 miljard, teenoor 2011 se vergelykende syfer van R8,7 miljard vir dieselfde tydperk. Dit is die agste agtereenvolgende maand dat daar ‘n negatiewe syfer getoon word, met Augustus die swakste vir die jaar.

Uitvoere vir Augustus was laer met R2,1 miljard (3,3%) en staan op R61,4 miljard. Invoere het met R3,4 miljard toegeneem (4,9%) en het R73,6 miljard bedra. Minerale produkte het met R2,9 miljard (17%) verlaag, terwyl invoere van minerale produkte met R3,3 miljard (24%) toegeneem het. Die stakings in die mynsektor en elders het ‘n beduidende rol gespeel vir die teleurstellende uitvoerafname.

Die stakings en arbeidsonrus voorspel niks goeds vir die res van die jaar nie. Ten einde die negatiewe handelsbalans te kan finansier is dit belangrik dat die land buitelandse investering en beleggings moet bekom. Dit raak egter al hoe moeiliker om die buiteland te oortuig dat die land steeds veilige beleggings bied en die afwaartse kredietgradering van Suid-Afrika deur Moody’s is ‘n verdere terugslag.

Die ANC-regime se minister van minerale hulpbronne, Susan Shabangu, beplan om Indië te besoek as deel van haar veldtog om die internasionale wêreld te oortuig dat Suid-Afrika steeds ‘n veilige beleggingsland is. Die politieke ongemaklikheid in die land word bevorder deur die ANC se leierstryd wat besig is om op te bou na hulle November nasionale kongres. Daar is ook die vakbondleiers wat populêr moet bly onder hulle opgesweepte lede teen populistiese rolspelers wat die huidige arbeidsonrus vir eie gewin wil eksploiteer.