ANC Regering kry ultimatum oor Vryheidseis


In terme van die mandaat wat die Boere-Afrikaner Volksraad gekry het tydens die verkiesing van September 2012, het hy sy eis om selfbeskikking opgestel, en is hierdie eis vanoggend aan ‘n verteenwoordiger van mnr. Jacob Zuma se kantoor by die Uniegebou in Pretoria oorhandig. Dit is in ontvangs geneem deur Theunissen Shongwe, met dokument verwysingsnommer 5587.
Dié eis om selfbeskikking staan op die juridiese gronde van die internasionale reg, aangevul deur historiese, prinsipiële en morele gronde.
Volke het die reg tot selfbeskikking, en daardie reg kom ook die Boere- of Afrikanervolk toe, Hierdie internasionaal erkende reg word nou formeel opgeëis.
Die ANC-regering is tyd gegun tot 30 November 2012 om terugvoer op hierdie eis te gee. Indien dit geïgnoreer word, soos vorige kennisgewings blatant geïgnoreer is, sal ‘n proses in werking gestel word om hierdie eis en gevolglike dispuut met die ANC-regering, aan internasionale bemiddeling te laat onderwerp.
Die volledige Vryheidseis is beskikbaar by http://volksraad.co.za/selfbeskikkings-eis/selfbeskikkingseis/.