Wie lieg vir wie?

Daar heers verwarring oor die 180 soldate wat gister by die Marikana-myn in Noordwes ontplooi is. Niemand kan met sekerheid sê wie magtiging gegee het dat dit gedoen word nie.

Ingevolge die “piesang republiek” se Grondwet mag die president die weermag net ontplooi nadat hy redes aan die parlement verskaf het. Hy het egter nie die parlement se toestemming nodig nie. Sover bekend het Zuma ook nie die parlement ingelig oor die ontplooiing nie.

Mac Maharaj, die woordvoerder van Jacob Zuma, sê die besluit om soldate te ontplooi was “operasioneel” en gehanteer deur Jeff Radebe, minister van justisie.

Mthunzi Mhaga, justisiewoordvoerder, het dit egter ontken en gesê dit is die president wat soldate moet ontplooi.

Die vermoede bestaan dat ’n klompie rebelle in die weermag ’n sameswering het met Malema wat onlangs ’n paar soldate toegespreek het.

Kenners meen dat die onluste tot ernstige botsings kan lei. Die moontlikheid is nie uitgesluit dat die mynwerkers se ontevredenheid, wat deur Malema uitgebuit word, ook bydraend kan wees tot die verkiesing van nuwe politieke leiers in die regering.