Veelsgeluk TLU SA

TLU SA vir vanjaar sy 115 de verjaarsdag.

Die Vryburger wens TLU SA voorspoed toe op hulle pad vir die volgende 115 jaar.

Die Redaksie se gelukwense gaan ook aan mnr. Louis Meintjes wat herkies is as president sowel as aan mnr Hennie Geldenhuys as adjunk-president.

Mag u en die hoofbestuur geseën wees met wysheid om leiding te gee aan die beste landbouers in die wereld.