Uit die Woord – Spr 3:6-7

“Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.” Spr 3:6-7

Dit is so maklik om op eie insig staat te maak. Hoe dikwels wil ons nie alles self doen en as dit nie uitwerk nie, dan word God as spaarwiel ingeroep. Spr 3 vra dat ons die Here vertrou, Hy weet beter en is in beheer van my ganse lewe.