Uit die Woord – Mat 22:29

“Julle dwaal omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie” – Mat 22:29

Dit is skokkend om stories te hoor van hoe mense, mense wat in die kerk grootgeword het, so lank in ‘n preek in moet soek na die boek Markus dat hul die Bybel eerder maar neersit en luister! Dan is dit geen verrassing dat soveel volksgenote afdwaal of hulle laat insuig by allerlei sektes nie. Laat ons die Boek vat! Laat ons die huisgodsdiens hervestig!