Uit die Woord – Daniël 7:14

“En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie” -Daniël 7:14

Ons word dikwels vasgevang in wanhoop in die ervaring dat menslike heersers en bestelle kan doen wat hulle wil, verdruk wie hulle wil, verdoem wie hulle wil. Vir die gelowige is daar egter nog altyd die troos wat hierdie profesie oor die Seun van die mens inhou. Aan Jesus Christus is die heerskappy gegee ook oor diégene wat dink dat hulle onaantasbaar is. Ook hulle sal die knie moet buig voor ons Verlosser. Elke ryk kom tot ‘n val, behalwe die ewige koninkryk van Christus.