Tshwane of Pretoria?

Hallo Daar,

Ek wil ten sterkste verskil van die opskrif van hierdie berig.
Dit is die Twane Metro munisipaliteit wat bankrot is en verseker nie Pretoria munisipaliteit nie.
Pretoria munisipaliteit, toe dit nog bestaan het, is deur kundige en bevoegde amptenare bestuur wat daartoe in staat was om behoorlike dienste vir alle inwoners te lewer. Finansieel het die munisipaliteit ook baie sterk gestaan, was te alle tye likied, kon behoorlike finansiële beplanning doen en ook begrotings ten uitvoer bring, wat tot ‘n groot mate toegeskryf kan word aan die bogenoemde. Die amptenare het hulleself ook nie verryk ten koste van die totale gemeenskap nie.

Ongelukkig kan ons slegs die teendeel sê van die huidige munisipaliteit en sy onbeholpe, onbevoegde, onbekwame en intellektueel onderontwikkelde en -gestremde amptenary.

Ek noem dit maar net vir wat dit mag werd wees.

Groete,

Herman Heine