TLU SA – Ontwikkelaar van die land

Tydens die jaarlikse kongres van TLU SA het die president, mnr. Louis Meintjes, ’n paar grepe uit die verlede aangehaal wat die geweldige invloed van dié landbou organisasie aangedui het.

Mnr. Meintjes het in ’n skitterende presidentsrede daarop gewys dat TLU SA as die eerste, en oudste Landbou organisasie in die land, instrumenteel verantwoordelik was vir die totstandkoming van ’n Departement van Landbou, die Landbank, SALU (nou Agri SA) en was sekerlik die grootste invloed om landbou koöperasies oor die land te vestig.

TLU SA het oor die tydperk sedert sy ontstaan op 23 September 1897, hom ten doel gestel om voedsel te voorsien aan die mense van die land.

Die President het ook daarop gewys dat boere bekommerd is oor die toestande in die land. Sedert 1993 tot 2010 het arbeidskoste met 429% gestyg. Op die oomblik produseer 6% van die landbouers 95% van die voedsel vir 55 miljoen mense.

Hy het ook statistieke beskikbaar gestel oor plaasaanvalle en moorde op boere. Sedert 1990 is 1586 moorde op plase gepleeg.

Mnr. Meintjes het ook verwys na die regeringsbeleid met betrekking tot landbou aangeleenthede en gesê die kundige boere word al minder en derhalwe vervang met onkundiges wat hoofsaaklik bestaansboerdery toepas.

Die kwessie van groter eenheid in die landbou word oral bepleit. TLU SA wil daardie eenheid help bevorder, maar dit moet op beginsels gebaseer wees. Die voorstel van TLU SA van agt jaar gelede, word nou eers deur ander landbou strukture aanvaar.

Mnr. Louis Meintjes het in sy slotrede gesê dat die lede van TLU SA nie setlaars is nie want hulle het oor eeue ’n gevestigde reg en deur die stigting van vele ander strukture gee dit die lede ’n gevestigde aanspraak.