TLU SA herdenk 115 jaar van sukses

Die TLU SA herdenk vanjaar hul 115 de bestaan as landbou organisasie wat alles in belang van die landbou doen. Hierdie jaar sal die TLU SA op gepaste wyse die geleentheid vier tydens die jaarlikse kongres.

Die Vryburger plaas hiermee die nuusvrystelling soos wat dit ontvang is.

Vrystelling:
TLU SA vier vanjaar sy 115de bestaansjaar. Dit maak dié unie een van die oudste organisasies in die land: ouer as enige politieke party, vakbond en meeste burgerlike en landbou organisasies.

TLU SA het trouens sy ontstaan gehad voordat Suid-Afrika ’n eenheidstaat geword het, wat beteken dat TLU SA selfs ouer is as enige staatsinstelling. Uit TLU SA het mettertyd sekere inisiatiewe gevloei, onder meer die totstandkoming van die Departement van Landbou, die Landbank, SA Stamboek en die ou SA Landbou-Unie, wat later Agri SA geword het.

Tydens TLU SA se Algemene Jaarkongres, wat op 26 September 2012 in Pretoria gehou word, sal die Unie se 115ste bestaansjaar op gepaste wyse in die kongresprogram ingewerk word.

Alhoewel die landbou-omgewing sedert die stigting van TLU in 1897 redelik verander het, het TLU SA dié rekord dat hy steeds dieselfde is: uit die boer, vir die boer en ten behoewe van die gemeenskap. Die getalle van die landbouers in Suid-Afrika het die laaste jare drasties afgeneem. Daarom kan die boere nie getel word nie, maar hulle bydrae tot die land se ekonomie beteken dat hulle eerder geweeg moet word. Dit sal ook die hooftema van TLU SA se kongres wees.

Tydens die kongres sal TLU SA ook sy besprekingsdokument, “Na ’n nuwe landbou revolusie en ekonomiese bemagtiging” aan die media bekendstel. Dié dokument is reeds aan die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye oorhandig.

Die sprekers wat by die kongres gaan optree, is die ekonoom Mike Schussler wat die vraag gaan hanteer of Suid-Afrikaanse boere daarin gaan slaag om voort te gaan om die land op ‘n volhoubare wyse van bekostigbare voedsel te voorsien, in die lig van makro-ekonomiese aanwysers.

Prof. Johan Kirsten van die Universiteit van Pretoria gaan praat oor die beginsels vir ‘n landbou en landelike ontwikkelingsbeleid vir SA.

Mites en feite van klimaatsverandering en die impak daarvan op voedselproduksie gaan deur Prof Roland Schulze aangespreek word.

• TLU SA se kongres vind plaas op Woensdag 26 September vanaf 08:30 by die WNNR se konferensiesentrum in Pretoria. Die tweede dag se kongres is agter geslote deure vir TLU SA lede alleen.