Swart studente ontevrede by Tukkies koshuis

Swart studente by die Universiteit van Pretoria (Tuks) is woedend oor ‘n beweerde rassistiese plakkaat wat in ‘n manskoshuis opgeplak is.

Die plakkaat, wat in die Kiaat koshuis opgeplak is, doen ‘n beroep op studente wat bereid is om kleinerige takies te verrig om aansoek te doen.

Studente moet onder andere toilette binne en buite die klubhuis skoonmaak en “die kandidate moet swart wees”.

Prof. Ernst van Eck, wat bekend is vir sy liberale denke in die Hervormde Kerk, en die hoof by Kiaat is, het gesê dit is alles ‘n misverstand en dat hulle die klubhuis komitee meer verteenwoordigend wil maak.

’n Student van die koshuis het glo gesê dat die hele saak handel oor verswarting van die komitee, waarna studente met die plakkaat probeer het om die aandag te vestig op die rassisme wat heers met die inbring van swartes, wat ’n minderheid is, op die komitee.

“Geen blanke het ’n kans om op ’n komitee te dien wanneer swartes ’n meerderheid vorm nie”, het die student gesê.