Suidland Media versamel en bewaar

Die Suidland Media se bestuurder, mnr. Frikkie Strauss, het in ’n onlangse byeenkoms in Pretoria daarop gewys dat die bymekaar maak en bewaar van materiaal wat betrekking het op die geskiedenis van die Afrikaner, ’n selfopgelegde taak is wat Suidland Media wil verrig.

In die afgelope drie jaar is die erfenis projek begin wat op laserskyf en op DVD vasgevang en aan belangstellendes beskikbaar gestel word. Goeie vordering is gemaak met die projek en sowat sewentig titels is reeds in bewaring by Suidland Media.

In ’n media vrystelling word volledig melding gemaak van die projek. Hier is ’n uittreksel wat vir lesers van belang kan wees:
.
Die projek van SLM behels die oorsetting van historiese films op DVD ten einde die historiese erfenis wat oor baie jare op film vasgelê is vir die huidige geslag Afrikaners toeganklik te maak en vir toekomstige geslagte in bewaring te hou.

Die projek het drie jaar gelede met 6 DVD’s begin en staan nou op 72 titels. Dit dek ons hele geskiedenis vanaf die aankoms van Van Riebeeck tot in die huidige tydsgewrig en bykans al die belangrikste gebeurtenisse en individue wat ons geskiedenis gevorm het, figureer daarin. “Dit bied ‘n medium van geskiedenisoordrag wat pas by die eise en tendense van die 21ste eeu, veral aan ouers, onderwysers en ander instansies wat by die bevordering van historiese kennis betrokke is. Dis ‘n kragtige en doeltreffende instrument om die geskiedenis aan die opkomende geslagte oor te dra en die huidige geslag Afrikaners kan op dié wyse ‘n konkrete en positiewe bydrae tot die skepping van ‘n toekoms vir ons kinders lewer.”

“Geskiedenis bied perspektief aan mense om hul lewensuitdagings te verstaan en sinvol daarop te reageer. Dit is dan ook die rede waarom Afrikaners se geskiedenisbeeld so knaend deur ons vyande aangeval word, en waarom ons geskiedenis as iets boos en verwerplik voorgestel word. Die proses van vervreemding van ons verlede sal met krag en mening teengestaan moet word Kommunistiese en rewolusionêre leiers het al verklaar dat dit slegs nodig is om een geslag van sy geskiedenis te vervreem om sodoende die weerstandsvermoë van ‘n volk te vernietig.”

Hy het daarop gewys dat die skepping en instandhouding van ‘n valse skuldkompleks by Afrikaners tans die belangrikste wapen in die vyand se arsenaal is. Die verkaffing van die ware feite van ons geskiedenis, veral aan die Afrikanerjeug, is die enigste doeltreffende teenvoeter daarteen.

Persone wat meer inligting oor die IKG verlang kan dit verkry deur vir Meinhard Peters te skakel by 082 – 921 9706 of aan hom te skryf by [email protected] Meer besonderhede oor die DVD-projek van SLM kan verkry word deur www.suidland.com te besoek.