Suid-Afrika se handelstekort kommerwekkend

Suid-Afrika se handelstekort vir Julie het R6,7 miljard beloop wat die tekort vir die afgelope sewe maande op R57,3 miljard te staan bring. Die tekort was slegs R6,9 miljard vir die ooreenstemmende tydperk in 2011. As die huidige tendens voortgaan kan die tekort groei tot byna 5% van die land se BBP (Bruto Binnelandse Produk) vir die jaar.

Ten einde in staat te wees om sy kontantverpligtinge, wat deur die handelstekort veroorsaak word, na te kom moet daar beleggings uit die buiteland in Suid-Afrika plaasvind of die geld moet uit die buiteland geleen word. Tans vind daar nog heelwat beleggings in Suid-Afrikaanse staatseffekte vanuit die buiteland plaas, aangesien hoër rente daarop betaal word teenoor soortgelyke beleggings in die buiteland.
Die verswakkende randwisselkoers en plaaslike politieke verwikkelinge kan egter hierdie bron van kontant skielik laat opdroog.

Die swak rand veroorsaak ook dat daar steeds meer betaal moet word vir invoere. Die swak wisselkoers maak ru-olie invoere duurder en verhoog ook die koste vir die mega projekte van Eskom en die beplande investering van Spoornet.

S.A. se uitvoergedeelte uit die mynbousektor word benadeel deur die arbeidsonrus en stakings wat nou ook na die goudmyne oorgespoel het. Intussen word die vraag vanuit China gedemp deur die ekonomiese groei wat toenemend verswak en aangehelp word deur die stagnasie in die Europese ekonomie.