Skeiding tussen volke

Die Vryburger het verlede keer rapporteer dat daar in Augustus sewe moorde op volksgenote gepleeg is deur terroriste in hierdie droewige land.

Toe ’n woordvoerder van Projek 2010 dit onder die aandag van die redaksie bring dat September se eerste agt dae reeds agt moorde op volksgenote het, is die kommer soveel groter dat hierdie volk uitgewis gaan word teen die tempo wat moorde gepleeg word.

Dit raak by die dag meer en meer duidelik hoe noodsaaklik dit is dat die vryheid van ons volk werklikheid moet word. Verskillende instansies is met projekte besig om die vryheidsvlam brandend te hou. Dit is bitter nodig, maar die hele proses verdien meer aandag, groter dringendheid en meer passie…..

Met kommer lees ons hoe miljoene Rand gesteel word. HOP-huise se geld is reeds verlede jaar gesteel en dit is nou eers ontdek. Ons land is brandend en mnr. Zuma is van mening dat dit goed gaan en dat die ANC/SAKP regime uitstekend gevaar het in die afgelope 18 jaar.

Met sulke uitlatings word die kultuurverskille en lewenswaardes tussen rasse net meer beklemtoon. Westerlinge is ingestel op skoon administrasie, ’n korrup vrye stelsel, ’n land met min geweld en ’n omgewing waar een moord die voorbladnuus van die jaar is.

In die Afrika konteks is dit klaarblyklik anders. Moorde, diefstal, verkragtings en korrupsie maak skynbaar deel uit van die alledaagse lewenspatroon. In die grootste deel van die kontinent is hierdie faktore sigbaar. Daar is wel die enkele lande wat anders funksioneer en hiervan is Botswana een voorbeeld vir baie in Afrika.

Skeiding tussen die verskillende kulture is die enigste antwoord om te verseker dat daar harmonie bestaan tussen volke van Afrika. Of daardie skeiding nou apartheid of afsonderlike ontwikkeling genoem word, is nie van belang nie. Wat van belang is, is dat daar skeiding moet kom ter wille van vreedsame naasbestaan – hier is genoeg plek om vir elke volk ruimte te bied.

Die moorde op ons volk kan nie so voortgaan nie – dit is ’n gruwel in die oë van ons Skepper.