S.A. se werkskepping en kompeterendheid verswak steeds

Volgens die arbeidsmakelaars, Adcorp, se woordvoerder, Loane Sharp, het werksgeleenthede in Augustus 2012 verder verswak met 0,23%. Dit beteken ‘n netto verlies van 6 600 werksgeleenthede. Die verswakking in Mei en Junie was onderskeidelik 3,1% en 2,0%. Die gevolgtrekking is dat arbeidsregulasies en die lae produktiwiteit van arbeiders bydraende faktore is vir die verslegtende omstandighede.

Die arbeidsomgewing in S.A. plaas die land 143-ste uit 144 lande. Suid-Afrika se vorige posisie was 133-ste. Die toestand het oor die afgelope jare reëlmatig verswak. Die regulasies met die indiensneming van tydelike werknemers maak dit onaantreklik vir werkgewers om werkers op hierdie voorwaardes tydelik te gebruik. Die voorwaardes dat gelyke waarde werk gelyke betaling moet kry skep ook ‘n probleem wat die situasie verder versleg.

Suid-Afrika se produktiwiteit, wat die laagste in 47 jaar is, tesame met onvriendelike arbeidswette, plaas werkgewers in ‘n ongemaklike posisie by indiensneming. Die staatsdiens sektor se produktiwiteit is volgens bevindings van die Labour Market Navigator 450% laer as die privaatsektor wat reeds met 49,3% gedaal het.