RSA President amper die hoogste besoldigde ter wereld?

In n onlangse verslag het dit na vore gekom oor wat die Suid-Afrikaanse belasting betaler moet opdok om Jacob Zuma in die president se stoel te hou. Iemand het opgemerk dat die president seker met so ‘n pakket wat vyf keer meer is as Obama s’n, sy skuld by Shaik, sal kan betaal.

Die balansstaat lyk nogal indrukwekkend, maar belasting betalers gril daarvoor as in ag geneem word wat hulle in ruil daarvoor kry. Die meeste syfers kon nie gekontroleer word nie, maar is beraam op bepaalde statistieke wat beskikbaar was.

1. Jaarlikse Salaris R2, 275, 802.00 tot R2,753, 689-00
• Vir die vyfjaar termyn ongeveer R12, 315, 706-00
2. Mediese Skema: minstens R1, 300, 000-00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn R6, 500, 000-00
3. Pensioen uitbetaling by aftrede – sowat R2, 753, 689.00
• Vir die vyfjaar termyn: R2 753 689.00
4. Vrouens ondersteuning: R15 517 500.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn R77 585 000.00
5. Privaat voertuig (70% van salaris – R1 835 792.00 vir 2 voertuie
• Vir die vyfjaar termyn R3 671 584.00
6. Vliegtuig vlugte – President klas: R46, 000, 000.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn : R230, 000 000.00
7. Vlugte bykomend vir vroue en ander R6 331 174.67 met koste van 2 vliegtuie
• Vir die vyfjaar termyn: R10 000 000.00
8. Vlugte – VIP beskermingsdiens : Onbekende bedrag
9. Vlugte per Helicopters: R14 400 000.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn : R72 000 000.00
10.Oorsee toelaes – President: R25 400.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn : R127 000.00
11. Verblyf – Hotels: R420 000.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn : R2 100 000.00
12. Akkommodasie –amptelike wonings: R5 300 000.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn : R26 500 000.00
13. Akkommodasie – Privaat Woning: R6 400 000.00
• Vir die vyfjaar termyn: R6 400 000.00
14.VIP Beskerming R12 000 000.00 per jaar
• Vir die vyfjaar termyn : R60 000 000.00
Beraamde vyfjaar uitgawe in totaal: R517 721 164.00
Dit beteken dat Jacob Zuma die land baie meer kos as wat algemeen aanvaar word:
In een jaar kos hy die land: R102 829 072.00
Per maand: R8 569 089.00
Per week: R1 977 482.00
Per dag: R282 497.00
Per uur: R11 770.00
Per minuut: R196.00
Per sekonde: R3-25