Oranje Sake Instituut neem volksekonomie vorentoe

Die Oranje Sake Instituut (O. S. I.) se derde Algemene Jaarvergadering vind plaas op 20 Oktober 2012 in die Andre Strydom Raadsaal van Oranjekas.

Oranje Sake Instituut het ’n besondere jaar van vooruitgang gehad en tydens die Jaarvergadering sal afgevaardigdes van die verskillende sakekamers deeglik bewus raak van al die positiewe gebeure.

Sakekamers is alreeds besig om hulle dokumentasie gereed te maak vir inhandiging sodat hulle werk geëvalueer kan word. Dié evaluasie word gedoen met die oog op toekennings wat tydens die vergadering plaasvind.

Mnr. Dolf Buitendach sal die vergadering toespreek oor die volksekonomie as sleutel tot vryheid en mnr. Dirk Engelbrecht sal ’n opwindende nuwe projek van O. S. I. bekend maak aan die lede.

’n Nuwe bestuur sal ook verkies word. Die onverwagse heengaan van mnr. Flip Bruwer, asook die verhuising van dr. Sakkie vd Merwe, het leemtes gelaat wat gevul moet word.
Die aanstelling van ’n bestuurder vir O.S.I. sal ook die aandag van die vergadering geniet.

Die O. S. I. Jaarvergadering sal na alle waarskynlikheid ’n nuwe dimensie inlui tot die uitbouing van die Volksekonomie.