Optog by Amerikaanse Ambassade 25 Sept 2012

Die Boere-Afrikanervolksmoord komitee het op Dinsdag, die 25ste September 2012, ‘n opvolg memorandum by die VSA se ambassade in Pretoria oorhandig. Dit volg op ‘n memorandum wat hierdie komitee op die 31ste Mei 2012 aan verskeie ambassades waaronder die VSA se ambassade oorhandig het en tot op hede geen terugvoer ontvang het van die VSA ambassade nie.

In die memorandum word die volksmoord wat tans gepleeg word teen die Boere-Afrikaner weereens onder die aandag gebring van die VSA regering en word ‘n versoek gerig aan die VSA regering om tussenbeide te tree.

Sowat dertig ondersteuners was teenwoordig toe die Voorsitter van die Boere-Afrikanervolksraad die memorandum oorhandig het aan ‘n verteenwoordiger van die VSA ambassade. Hierdie aksie het die aandag van die media getrek met verskeie verteenwoordigers wat hulle opwagting gemaak het.

Na afloop van die oorhandiging het Mnr Breytenbach die teenwoordiges ingelig oor die inhoud van die memorandum en ook van ‘n optog wat op 24 September 2012 in Washington plaas gevind het. Na wat verneem word, het verskeie Joodse en homoseksuele groepe in die VSA ‘n aksie begin om die VSA protesteerders oor die volksmoord teen die Boere-Afrikaner te stop. Wat geïnterpreteer kan word dat hierdie Joodse en homoseksuele groepe die volksmoord steun.

Verskeie lede van die SAP het opgedaag by die verrigtinge voor die VSA ambassade ten spyte van die feit dat die byeenkoms met toestemming by al die relevante owerhede gereël is. Een van die teenwoordiges het na afloop van die sing van die vierde strofe van die Stem opgemerk “moet ons nou geïntimideer voel deur ‘n spul oorgewig ANC polisiemanne?”