MOTOR RUBRIEK – VETERAAN MOTORS – 27 SEPTEMBER 2012

Die eindresultaat van die verfproses gaan bepaal hoeveel moeite daar gedoen is met die voorbereiding. Kleiner duikies op die bakpanele kan met bakwerk stopverf gevul en afgewerk word. Die stopverf word volgens ’n verhouding met die verharder gemeng en dan op die skoon metaal bakdele aangewend. Nadat die verhardingsproses voltooi is, word die oppervlak met graad 80 waterlose skuurpapier afgeskuur, totdat dieselfde vlak bereik is as die omliggende bakpaneel. ’n Bakvyl kan ook gebruik word om die afwerk proses te bespoedig.

Wanneer die verlangde vlak van afwerking bereik is, kan die oppervlaktes wat geverf moet word, met M.S. onderlaag verf geverf word. Hierdie is ’n onderlaag verf wat uit ’n dubbelpak bestaan. M.a.w. verf en verharder. Die mengverhouding is 4:1:1. 4 dele verf, 1 deel verharder en 1 deel verdunner(thinners). Na die aanwendingproses van die verf deur ’n spuitverfproses voltooi is, moet daar genoegsame tyd toegelaat word vir die droogproses. Tydens die “droogword” tydperk, vind ’n chemiese reaksie plaas tussen die verf en die verharder, die verdunner verdamp en die verf word droog. Die eind resultaat is ’n duursame afwerking wat dan verder afgewerk kan word vir ’n gladde oppervlakte ter voorbereiding vir die verf.

Die rede hoekom hierdie onderlaag aanbeveel word, is dat dit kleiner beskadigde merke op die metaal vul en klein ongelykhede ook opvul. Daar is egter ander soorte onderlaag ook beskikbaar wat gebruik kan word.