MOTOR RUBRIEK – VETERAAN MOTORS – 13 SEPT. 2012

’n Interessante deel van die herstel en restourasie van ’n veteraan motor is wanneer daar begin word met die bakwerk. Wanneer dit aangepak word, moet besluit word of die restoureerder dit self gaan aanpak en of ’n kundige se hulp ingeroep gaan word.

Wanneer dit self aangepak word, kan die uitdaging en werk wat verrig word, tot ’n hoë vlak van selftevredenheid lei. By die voltooiing van die projek kan daar teruggestaan en die eindproduk waardeer word.

Die belangrikste is die voorbereiding en herstel van beskadigde dele. Die hulp van ’n paneelklopper kan ingeroep word of u kan self die hand daaraan waag. Wanneer uitklop werk gedoen word, moet dit geleidelik en met die nodige omsigtigheid gedoen word.

Dit is belangrik dat die uitklop van ’n duik nie met harde houe gedoen word nie, want die metaal rek en moet dan weer gekrimp word wat weer ’n proses op sy eie is. Indien roes teenwoordig is, moet dit uitgeskuur word tot ’n skoon metaal oppervlakte beskikbaar is en met ’n roeswerende middel behandel word om die roes proses te beheer. In sommige gevalle moet ’n gedeelte uitgesny en nuwe plaat ingelas word.

Word vervolg