Kennisgewing – Protes by Amerikaanse ambassade

Kennisgewing

Protes by Amerikaanse ambassade

Wanneer: Dinsdag, 25 September 2012, 8h30 vir 9h00
Tyd duur: Omtrent een tot twee ure
Waar: Venning Park (tussen Pretorius en Schoemanstrate) oorkant die Amerikaanse ambassade
Waarom: Oorhandiging van protesbrief aan Amerikaanse ambassadeur
Wie: Gereël deur die Boer-Afrikaner Genocide Committee (BAGC), maar alle vryheidsliewende Afrikaners is welkom
Hoe: Deelnemers word gevra om n oranje kledingstuk te dra en vierkleur vlae saam te vat

Hierdie kennisgewing is geplaas om Boere-Afrikaners bewus te maak van die protes aksie en hulle op te roep tot deelname.