Die volksekonomie trap ’n diep spoor

‘n Aantal entoesiastiese sakemanne en vroue het op 13 September bymekaar gekom in Klerksdorp om te besin oor die pad vorentoe op ekonomiese gebied.

Onder leiding van mnr. Frik Scheepers, ’n bekende sakeman van Klerksdorp, is vooraf beplanning gedoen met die doel om ’n Oranje Sakekamer te vestig in Klerksdorp.

Sowat 30 persone het die vergadering bygewoon waartydens die bestuurder van Oranje Sake Instituut die aanwesiges ingelig het oor die doelwitte met Oranje Sakekamers waarvan die belangrikste is om die volksekonomie te bou en te versterk.

Mnr. Theo Kruger het die vergadering ingelig oor die dienste en mikpunte van Oranjekas. Ook hiervoor was daar wye belangstelling onder die aanwesiges.

Mnr. Andre Mallet, ’n ekonoom van die Potchefstroomse Universiteit het die vergadering toegespreek oor die ekonomiese toestande van die wereld en hoe dit die RSA beïnvloed.

Op die foto verskyn die eerste bestuur wat verkies is – regs agter staan mnr. Frik Scheepers wat verkies is as voorsitter van die Klerksdorp Oranje Sakekamer.