China en Indië se ekonomië beweeg afwaarts

Die belangrike ABI, Aankope Bestuur indeks, wat as barometer dien vir die vervaardigingsektor en die algemene ekonomiese toestand van ‘n land aandui, toon aan dat die bedrywe besig is om te versleg vir China en Indië. Tot onlangs het hierdie twee lande nog redelik sterk gestaan teenoor lande van die EU en die VSA. Die indeks moet bokant 50 staan om aan te dui dat daar groei is. In die geval van China staan die wyser op 49,2, terwyl dit vir Indië op 52,8 staan vir Augustus, wat ‘n verlaging van 0,1 is vanaf Julie. Daar word ‘n verdere verlaging vir September verwag.

Suid-Afrika se ABI het met 0,8 verlaag en staan op 50,2 vir Augustus.