Brics wil eie ontwikkelingsbank stig

Die BRICS alliansie (Brazilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika) oorweeg dit om hulle eie ontwikkelingsbank te stig en sal by hulle byeenkoms eerskomende Maart in Durban finaal daaroor besluit. Hulle dink groot en sien dit as ‘n eie alternatief vir die wêreldbank en wegbeweeg van die Westerse lande.

In gesprekke met finansië lede van BRICS is hulle maar redelik skepties of dit van die grond af gaan kom, en volgens hulle is dit die politici wat meer opgewonde is oor die gedagte. Die BRICS lande se bevolking van 3 miljard en sy BBP van ongeveer 25% van die wêreldekonomie is groot genoeg om groot te dink, maar ‘n “wêreldbank” vereis groot bydraes. Suid-Afrika is maar die muis saam met die olifant met sy populasie van minder as 2% in die BRICS geselskap, terwyl sy BBP ook ‘n liggewig in BRICS is. Die onderskeie BRICS lande se BBP (in $-miljarde) is:
Brazilië $2 284 , Rusland $2 414, Indië $4 463, China $11 300, Suid-Afrika $555.

Die ANC-regime se minister van Handel en Nywerheid het die afgelope tyd ‘n redelike koel houding teenoor die EU en Israel geopenbaar en daar word vermoed dat daar verwikkelinge agter die skerms is waaroor daar op hierdie stadium maar net bespiegel kan word.