Bolivië gee Wettige Regte aan die Aarde

Bolivië is die eerste land in die wêreld wat wetlike regte aan die aarde toegeken het, nie alleen om klimaatsverandering te bekamp nie, maar ook om die vernietiging van die natuur te bekamp en die lewenskwaliteit van Boliviërs te verbeter.
Ontwikkel en voortgedra deur gewone mense in samewerking met ‘n paar politici, sal die Wet van Moeder Natuur die regte van alle lewende wesens erken en gee dit daarmee status gelyk aan die regte wat mense geniet.
Sodra die wet in werking tree sal dit aan die aarde die volgende regte toeken: regenerasie en lewe; bio-diversiteit en vryheid van genetiese modifikasies; skoon water; skoon lug; natuurlike gebalanseerde eko-sisteme; restourasie van die effekte van menslike optrede en vryheid van besoedeling.
Die regering van Bolivië sal verplig word om die welsyn van sy inwoners en die natuur te prioritiseer deur ‘n beleid te ontwikkel wat volhoubaarheid en beheer van industrieë promoveer. Die ekonomie moet binne die bepersking van die natuur funsioneer en die land moet werk na energie en voedsel soewereiniteit.