BOERE-AFRIKANER VOLKSRAAD: Een jaar later

Die verkose lede van die Boere-Afrikaner Volksraad beplan ‘n herdenkingsgeleentheid te Krugersdorp op 13 Oktober 2012-09-20.
Tydens die geleentheid sal die Volksraadslede verslag doen oor hulle werksaamhede van die afgelope jaar. Die insette wat deur die Advieskomitee gelewer is en aan die Boere-Afrikaner Volksraad beskikbaar gestel is, sal ook aan kiesers voorgehou word.

Die afgelope jaar is gekenmerk deur talle positiewe gebeure op die volksakker, maar daar was klaarblyklik ook die negatiewe elemente. Die Volksraad beplan om al hierdie aspekte aan kiesers oor te dra.

Die volledige mediaverklaring soos uitgereik is deur die voorsitter, mnr. A. Breytenbach, word hier beskikbaar gestel.

Op die 10de Oktober 2012 is dit ‘n jaar sedert die Boere-Afrikanervolksraad ingehuldig is. Ter herdenking van hierdie geleentheid beplan die Volksraad ‘n openbare byeenkoms by die Paardekraalmonument in Krugersdorp op Saterdag die 13de Oktober 2012.
Die formele eis om selfbeskikking van die Boere-Afrikanervolk sal ook tydens hierdie geleentheid aan volksgenote voorgehou word. Kort na die verkiesing van die Volksraad, het die Volksraad ‘n Advieskomitee byeengeroep, met die opdrag om navorsing te doen en verslae te skryf oor die basis van ons volk se eis om selfbeskikking. Die eis berus op ‘n morele-, ‘n historiese-, ‘n juridiese- en ‘n prinsipiële basis, en is op grond van die Advieskomitee se verslae geformuleer.
Hierdie eis, wat in verskeie tale vertaal is, sal oorhandig word aan die ANC-regering, aan wie die eis in die eerste plek gestel word, asook vir kennisname aan die Verenigde Nasies en diplomatieke verteenwoordigers van etlike state in die internasionale wêreld. Daarmee word ons saak nou formeel in die internasionale arena bekendgestel.
Die Boere-Afrikaner Volksraad het reeds goeie betrekkinge met etlike organisasies, politieke partye en regerings van reg oor die wêreld.
Volksinstansies en individuele volksgenote wat ons volk se vryheid nastreef, sal die geleentheid gebied word om die eis met hul handtekening te onderskryf.
Navrae:
Andries Breytenbach: Voorsitter Tel. 082 322 6590
Henk van de Graaf Sekretaris Tel. 083 411 8229