Banke blameer ander instansies

Die ANC regime se afgelope gesprekvoering met die kommersiële banke het oor verskeie sake gegaan.
Op die beskuldiging dat hulle te maklik onversekerde krediet toestaan aan die weerlose publiek het hulle hulself verweer
deur die skuld op ander kommersiële instansies soos meubel- en klerewinkels te plaas wat handelsrediet verleen. Inligting
van die Nasionale Kredietreguleerder toon dat totale krediet vir die kwartaal geëindig Maart vanjaar R21,9 miljard bedra het.
Dit is ‘n toename van 31% op die vergelykende tydperk verlede jaar.

Die volgende saak wat bespreek was is bankfooie. Dit is algemene kennis dat die handelsbanke in Suid-Afrika van die duurste
Banke ter wêreld is. Aan die positiewe kant vergelyk die dienste beskikbaar met van die beste ter wêreld. Die banke is in kennis gestel
dat wetgewing opgestel is en dat ‘n markgedragsreguleerder aanstaande jaar in die parlement goedgekeur gaan word. Die koste van
die soveelste regulerende liggaam is nie genoem nie.

Banke se ondersteuning is ook versoek vir die regime se Nasionale Ontwikkelingsplan wat R3,2 triljoen infrastruktuur insluit. Hulle het
aangedui dit dit ondersteun sal word.

Banke is oor die algemeen bekommerd dat hulle winsgrens ondermyn word weens kostestyging en slegte skulde wat afgeskryf moet word.
Bankaandeelpryse van verskeie banke neig afwaarts weens kommer dat winste van die verlede nie gehandhaaf sal kan word nie.