ABSA – besig met onbillike praktyke?

Personeel van ABSA word klaarblyklik nou op subtiele wyse gedwing om meer te werk, en word hul verhogings gekanseleer. Die doel daarmee is waarskynlik om op so ’n wyse personeel t dwing om te bedank, of harder te werk, of die swak toestand waarin hulle verkeer, te aanvaar.

Dit het onder Die Vryburger se aandag gekom dat personeel wat gemoeid is met die werwing van kliente vir huislenings, nou veel meer sal moet doen as voorheen. Waar ’n personeellid getaak is om ’n doelwit van R8 miljoen se besigheid te werf, is dit skielik met ’n bykomende R10 miljoen verhoog. Indien dit nie bereik is nie, is ’n verhoging in salaris nie eers ter sprake nie. Die kennisgewing word blykbaar per e-pos gegee en daar is klaarblyklik nie geleentheid gegee om gesprek te voer oor die nuwe reëlings nie.

Die woordvoerder het bygevoeg dat dit gedoen word om ABSA instaat te stel om van personeel ontslae te raak op hierdie wyse.