Uit die Woord – Ef 5:18

Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. Ef 5:18

So volop is dronkenskap en sedeloosheid dat dit nie eers vir die wêreld snaaks is nie. Niemand kom dit eers agter tot dit ‘n bekende is wat ‘n spektakel maak nie.
Die Here se alternatief is egter dat eensaamheid, hartseer of vervulling nie in die bottel gesoek moet word nie, maar dat so leemte deur sy Gees vervul moet word. ‘n Geesvervulde mens het geen tweede of derde nodig nie.