Uit die Woord – 2 Tim 1:3-5

Ek dank God…terwyl ek verlang om jou te sien…en as ek my herinner aan die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou moeder Eunice, en wat- daarvan is ek oortuig- ook in jou is. -2 Tim 1:3-5

Daar word deesdae al hoe meer dae ingeruim om mense se loft e besing terwyl die dae wat God se lof moet besing doelbewus verminder word. So was vrouedag weer gebruik om talle mense te aanbid. As ons egter wil roem in ‘n vrou, laat ons dan roem in haar diens tot God en in verheerliking van Hom.