S.A. se produktiwiteit daal steeds

Volgens die arbeidsmakelaars Adcorp het Suid-Afrika se jaarlikse arbeidsproduktiwiteit met 32,5% gedaal sedert 1967. Op daardie stadium het dit op ‘n jaarsyfer van R7 297 gestaan, terwyl die nuutste syfer R4 924 is. Dit is die laagste in 47 jaar. Arbeidsproduktiwiteit het in 1993 ‘n hoogtepunt bereik en die huidige syfer is ‘n afname van 41,2% vanaf 1993.

Produktiwiteit word gedefinieer as uitset oor inset. Dit beteken dat die koste van indiensneming vinniger toegeneem het as die inkomste wat uit arbeid verkry is. Die NPI (Nasionale Produktiwiteit Instituut) was jare voor die ANC oorname geskep om die land se produktiwiteit te verhoog. Dit het na ‘n moeisame begin daarin begin slaag om die land se produktiwiteit te verhoog. Dit is aan die beginjare van die ANC-regime se regeringsoorname afgeskaf.