Romney strategies korrek

Mitt Romney, presidentskandidaat van die Republikeine, het aangekondig dat Paul Ryan (regs) saam met hom in die verkiesing sal staan as adjunk-president kandidaat. Ryan se siening oor die VSA se geldsake verskil radikaal van die Obama-administrasie s’n.

Die Vryburger se spesiale verteenwoordiger in die VSA rapporteer dat Mitt Romney se gewildheid toeneem te midde van die media se pogings om hom te diskrediteer. Dit is alom bekend dat die groot kanonne in die TV en koerantwêreld hoofsaaklik links en liberaal is.

Paul Ryan is ’n jong dinamiese persoon wat bekend is daarvoor dat hy sterk oortuigings het. Hy is in sy sewende termyn in die Huis van Verteenwoordigers het ’n universiteitsgraad in ekonomie en het hom op vele terreine bewys met sy uitstekende ekonomiese en politieke kennis.

Met die aanwys van Ryan as adjunk, het Mitt Romney se gewildheid vêrder toegeneem. Die aanduidings is dat die opponente bekommerd is oor die aanwys van Ryan wat die vêrdere verloop van die verkiesing gaan beïnvloed. Die Romney kamp, met hulle wye en diepliggende kennis van die ekonomie gaan Obama se swak ekonomiese beleid aan die kaak stel.

Kenners meen dat die swak ekonomiese omstandighede in die VSA nou tot Romney se voordeel is aangesien hy oor bewese kundigheid beskik.